ostatní

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou Obecní úřadu, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice. „Elektronická úřední deska“, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce. Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. archívu. Zveřejněné dokumenty týkající se Rozpočtu obce, Rozpočtových opatření, Střednědobého výhledu rozpočtu obce a Závěrečného účtu obce je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. možno shlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě v kanceláři zastupitelstva obce.

  Archiv úřední desky

   
Kategorie:
celý přehled           rozpočet obce        obecně závazné vyhlášky          zasedání zastupitelstva         mikroregion         ostatní
Zveřejněno od Název Dokumentu Zveřejněno do Dokument č.1 Dokument č.2 Dokument č.3
23.5.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP 09.6.2024 Stáhnout
23.5.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP 09.6.2024 Stáhnout
02.5.2024 Porovnání položek ceny – vodné 03.6.2024 Stáhnout
01.5.2024 Porovnání položek ceny pro stočné 2023 01.6.2024 Stáhnout
26.4.2024 Jmenování zapisovatele OVK 09.6.2024 Stáhnout
25.4.2024 Veřejná vyhláška FÚ 31.5.2024 Stáhnout
23.4.2024 Informace pro voliče, kteří změní bydliště 09.6.2024 Stáhnout
15.4.2024 informace – počet a sídlo volebních okrsků 09.6.2024 Stáhnout
24.3.2024 Stanovení počtu členů OVK 09.6.2024 Stáhnout
10.1.2024 Opatření Agentury ochrany přírody – vlk 31.12.2033 Stáhnout
05.6.2023 Veř. vyhl. – Změna č. 1 ÚP Stáhnout
18.4.2023 Oznámení SONO 30.6.2024 Stáhnout
20.9.2021 Záměr pronájmu obecního hostince Stáhnout
15.3.2021 Územní plán Stáhnout Stáhnout
23.7.2020 Mimořádné opatření Stáhnout
09.6.2020 Dokumentace k územnímu plánu Stáhnout Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf). Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome a Firefox se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.