Zajímavé odkazy

MAS České středohoří, z.s
byla založena 21.7.2006. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova se Státním zemědělským intervenčním fondem v období 2008-13 byla podepsána 3.8. 2009. Dotace je určena pro realizaci Strategického plánu LEADER více…
Mikroregion Porta Bohemica
společný postup členských obcí při získávání finančních prostředků z fondů, nadací a jiných státních i nestátních zdrojů, důležitých pro financování rozvoje zájmového území více…