Členské obce Mikroregion Porta Bohemica

Obec Hlinná

Nevelká vesnice se rozkládá v Českém středohoří nad městem Litoměřice, na mírném jihozápadním sklonu v kotlině pod svahy Holého vrchu a Hradiště, které se tyčí přímo nad Hlinnou a obepínají ji ze strany severovýchodní až jihovýchodní. Jižním směrem se otevřená krajina sklání přes Miřejovice k Litoměřicům, na jihozápad od Hlinné se zvedá vrch Plešivec, od severozápadu obec chrání mohutný masiv Varhoště. V obci pramení Tlučeňský potok, jenž směrem na severozápad odtud vytváří Tlučeňské údolí, klesající k Sebuzínu.

 

Obec Kamýk

Obec Kamýk (něm. Kamaik) se nachází přibližně 5 km severozápadně od Litoměřic, okres Litoměřice, kraj Ústecký. V obci nyní žije 136 obyvatel. Je zde malý obchod, který zajišťuje základní potřeby obyvatel. Malé pohostinství skýtá turistům i místním obyvatelům dobré občerstvení. Jednou týdně dojíždí do obce obvodní lékař. V roce 1997 byla provedena elektrifikace obce a současně i zavedení tel. přípojek. Vše je uloženo v zemi. V roce 2004 byla dokončena plynofikace obce.

 

Obec Lhotka nad Labem

Obec Lhotka nad Labem se nachází v okrese Litoměřice, necelé 2 km od centra města Lovosice a 10 km od Litoměřic. V obci v Ústeckém kraji, která má jedinou a stejnojmennou část, žije 327 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251. Obec se nachází pod Národní přírodní rezervací Lovoš – v katastru obce leží vedlejší vrchol Lovoše, zvaný Kybička (489 m).

 

Obec Libochovany

Na pravém břehu Labe, ve výšce 146.5 m.n.m. v příjemně tvarované kotlině oblasti Českého středohoří, leží jedna z nejstarších obcí litoměřického okresu s celkovým počtem 553 obyvatel.

 

 

Obec Libotenice

Obec Libotenice se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Žije zde necelých 500 obyvatel. Název je odvozen od osobního jména Libota.

 

 

Obec Malé Žernoseky

Obec Malé Žernoseky leží – jako jediná z obcí mikroregionu Porta Bohemica – na levém břehu řeky Labe 1,5 km severovýchodně od města Lovosice, cca 7 km západně od okresního města Litoměřice a 17 km jižně od krajského města Ústí nad Labem. Obec je díky své poloze výborně dostupná pro obyvatele i návštěvníky jak po silnici a železnici, tak i sítí páteřních cyklotras, turistických tras, ale i po vodní cestě řeky Labe. Svým umístěním a okolím je přímo předurčena jako ideální rekreační zóna pro obyvatele Ústeckého kraje. Obec s první písemnou zmínkou kolem roku 1056-1057 má jedno katastrální území s bezmála 740 obyvateli.

 

Obec Malíč

Obec Malíč se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 155 obyvatel.

 

 

 

Obec Michalovice

Obec Michalovice se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký, zhruba 3,5 km západně od Litoměřic. Žije zde cca 200 obyvatel.

 

 

Obec Miřejovice

Obec Miřejovice se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Žije zde cca 200 obyvatel. Ve vzdálenosti 3 km jižně leží město Litoměřice, 6 km jihozápadně město Lovosice, 13 km severně statutární město Ústí nad Labem a 18 km jižně město Roudnice nad Labem. Naše obec leží v Máchově kraji, polabské nížině lemované vrcholky Českého středohoří. Blízké okolí, díky své úrodnosti, je a vždy bylo známo pod názvem “Zahrada Čech”. Stejně se jmenuje i proslulá pěstitelská výstava každoročně pořádaná v jen několik málo kilometrů vzdáleném královském městě Litomeřice.

 

Obec Mlékojedy

Mlékojedy (do roku 1946 Německé Mlékojedy[1], německy Deutsch Mlikojed) jsou obec v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Vesnice leží přímo na levém břehu Labe, mírně po proudu naproti Litoměřicím. Žije zde cca 190 obyvatel.

 

 

Obec Píšťany

Obec Píšťany se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Žije zde kolem 215 obyvatel. Nachází se mezi Labem a Žernoseckým jezerem.

 

 

 

Obec Prackovice nad Labem

Obec Prackovice nad Labem je členskou obcí mikroregionu Porta Bohemica od 7. 7. 2015. Obec Prackovice nad Labem se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. Žije zde komel 615 obyvatel. Obec leží na levém břehu řeky Labe, při státní silnici z Lovosic do Ústí nad Labem, na jižním úpatí Děbuše. Údolí na západ uzavřeno je Kubačkou (také Kukačka řečeno – čedič, 537 m a Srnou nad Dobkovičkami. Na východ otevřena do roviny libochovanské.

 

Obec Velké Žernoseky

Obec Velké Žernoseky (německy Groß Tschernosek) se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký, zhruba 5 km západně od Litoměřic. Žije zde cca 500 obyvatel. Obec se 490 obyvateli leží na pravém břehu Labe v průměrné výši 158 m nad mořem. Na prastaré osídlení osady ukazují četné nálezy všech epoch předhistorických od doby kamenné až k železné. Poprvé dokumentárně je jméno obce uvedeno v zakládací listině litoměřické kapituly sv. Štěpána, dané Spytihněvem II. (Zernosech – Sernossiceh terra rusticalis). Písemná zmínka o obci je však až v   textu “B” této listiny z roku 1218. Jméno obce vzniklo ze zaměstnání obyvatelstva – sekání velkých žernovů mlýnských. Každoročně se zde koná Žernosecké vinobraní. Je zde plno atrakcí a stánků, celé vinobraní je pak ukončeno krásným ohňostrojem.

 

Obec Žalhostice

Obec se nachází na pravém břehu řeky Labe pod kopcem Radobýl, 3 km od Litoměřic. První písemná zmínka je z roku 1319. V té době se užíval název obce Čahostice / rod Čahosticů /. Dnešní název se objevuje přibližně od roku 1854. V roce 1830 měla obec 36 domů a 190 občanů. Největšího počtu obyvatel dosáhla kolem roku 1930, kdy v ní žilo 928 lidí. Dnes zde trvale bydlí 530 obyvatel.