Víceúčelové hřiště

 

 

víceúčelové hřiště

Dodavatel: Linhart spol. s.r.o.
Dokončeno v roce 10/ 2008
Náklady víceúčelové hřiště: 1.129.199,- Kč z dotací. Prosím odkaz na stránky dotace

 

 

 

 

 

Vážení návštěvníci,
Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro občany Michalovic všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám
(tenis, minikopaná, streetball, nohejbal, odbíjená atletika aj.

Tento provozní řád vydává obec Michalovice za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času mládeží a občany v obci Michalovice.
Provozní řád víceúčelového hřiště

 

 

 

 

Provozní řád víceúčelového hřiště v Michalovicích

Tento provozní řád vydává obec Michalovice za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času mládeží a občany v obci Michalovice.

 

 

Čl. I.Využívání hřiště

 1. Zřizovatelem a provozovatelem je obec Michalovice.
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro občany Michalovic všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, streetball,
  nohejbal, odbíjená aj.), atletice aj.
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina, vždy nejméně jedna osoba bydlící v Michalovicích (odpovědný uživatel).
 4. Uživatel je povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění zástupců provozovatele a dodržovat všechny pokyny – písemné i ústní.

Čl. II. Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce a starosta obce.
 2. Denní provozní doba není omezená, je závislá na viditelnosti. Za tmy nebo za šera je zakázáno hřiště využívat.
 3. V případě zjištění jakékoliv závady na hřišti nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen  tuto závadu neodkladně nahlásit správci nebo zástupci provozovatele (kterémukoliv zastupiteli nebo zaměstnanci obce).

Čl. III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování či poškozování plochy.
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
  • odhazování odpadků mimo sběrné nádoby, odhazování žvýkaček
  • vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatky nebo s černou podrážkou, nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)…
  • manipulace s ostrými předměty
  • jízdy na kole
  • vstupu dětem do 8 let bez doprovodu rodičů
  • přemísťování zařízení hřiště mimo stanovená místa
  • vylézání na zařízení či oplocení hřiště
  • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
  • používání nápojů na bázi Coly na hřišti
  • vstupu podnapilým osobám
  • kouření v celém areálu
  • rozdělávání ohně a manipulace s ohněm v celém areálu
  • vstupu se zvířaty
 3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.
 4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat okolí.
 5. Ošetření případných drobných poranění uživatelé (nebo odpovědný uživatel přítomný s přespolními návštěvníky) zajistí ve svém bydlišti.
 6. Sportovní nářadí uživatelů i návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a nesmí poškozovat zařízení.
 7. Obec Michalovice nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areál

Čl. IV. Nedodržování ustanovení provozního řád

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo kterýkoliv zástupce provozovatele oprávněn jej z hřiště vykázat.
 2. Nedodržování ustanovení provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno ihned oznámit provozovateli nebo správci.