Zastupitelstvo obce

 

Volební období 2018 – 2022

 

 

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce Michalovice je 6.

 

Starostka obce
Ing. Hana Krejčová

Místostarosta obce
Alena Hejduková

Členové zastupitelstva obce
Ing. Hana Krejčová
Alena Hejduková
Ing. Dana Horká
Ing. Kateřina Kosíková
Lukáš Hroník
Jindřich Šrůt

Finanční výbor zastupitelstva obce
Ing. Dana Horká – předseda výboru
Ing. Kateřina Kosíková – člen výboru
Lukáš Hroník – člen výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva obce
Lukáš Hroník – předseda výboru
Ing. Dana Horká – člen výboru
Jindřich Šrůt – člen výboru

Stavební komise
Ing. Kateřina Kosíková – předseda komise
Ing. Dana Horká – člen komise
Jindřich Šrůt – člen komise

Provozní komise
Jindřich Šrůt – předseda komise
Ing. Kateřina Kosíková – člen komise
Lukáš Hroník – člen komise