Zastupitelstvo obce

 

Volební období 2022 – 2026

 

 

Podle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce Michalovice je 7.

 

Starostka obce
Ing. Dana Horká

Místostarosta obce
Jitka Šrůtová

Členové zastupitelstva obce
Ing. Dana Horká
Jitka Šrůtová
Richard Bílek
Lukáš Hroník
Ing. Kateřina Kosíková
Přemysl Košek
Alena Štěpánková

Finanční výbor zastupitelstva obce
Alena Štěpánková – předseda výboru
Ing. Kateřina Kosíková – člen výboru
Richard Bílek – člen výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva obce
Lukáš Hroník – předseda výboru
Přemysl Košek – člen výboru
Ing. Kateřina Kosíková – člen výboru

Stavební komise
Ing. Kateřina Kosíková – předseda komise
Richard Bílek – člen komise
Lukáš Hroník – člen komise

Provozní komise
Přemysl Košek – předseda komise
Jitka Šrůtová – člen komise
Miroslav Horký – člen komise

Kulturně-společenská komise
Richard Bílek – předseda komise
Alena Štěpánková- člen komise
Edita Hagarová – člen komise