Stezka skřítka Portáše

Naučné putování skřítka Portáše zve do úchvatné oblasti Českého středohoří, známé z řady pohlednic, mikroregionu Porta Bohemica. Údolí Porty Bohemicy neboli Brány Čech je tvořeno hlubokým zářezem řeky Labe a ukrývá kouzelné přírodní scenérie. Putováním provází skřítek Portáš, který se v oblasti vyzná jako nikdo jiný. Stezka je protkána mnoha zajímavostmi a pověstmi jednotlivých míst. Na 16 zastaveních lze poznat v přírodně-historickém kontextu 10 obcí. Na každém ze zastaveních má turista možnost řešit záludnosti skřítka Portáše.

 

Zastavení 12 – Michalovice

“Pod dvojicí velkých znaků, v záplavě zeleně, se sloupek se symbolem skrývá…”

Čaroděj v pověsti podá informace o obci a pobízí k hledání skrytého symbolu. Na okraji obce začíná polní cesta vedoucí vinicemi, lesy a loukami zpět do Velkých Žernosek.