Výklad erbu obce Michalovice

 

Znak obce Michalovice má podobu modrého štítu se zlatým kosmým břevnem, ve kterém kosmo červený plamenný meč. Břevno provází nahoře zlatý, šikmo ležící vinný list a dole stříbrný pětilistý květ se zlatými pylovými tyčinkami a z dvěma zelenými listy. Základní členění štítu je inspirováno rodovým znakem Thun-Hohensteinů, kterým je modrý štít se zlatým kosmým břevnem. Tím je poukazováno na jediné historicky doložitelné majitele obce.Plamenný meč je atributem sv. Michaela a do jisté míry je mluvícím znamením se vztahem k názvu obce. Červené zbarvení má oporu ve skutečnosti, že sv. Michael je někdy zobrazován s mečem, který hoří. Vinný list nad břevnem symbolizuje vinařské tradice. Květ pod břevnem má obecnou charakteristiku květů růžovitých, jaké mají ovocné stromy. Tím je ukázáno k další tradici – ovocnářství. Oba naposledy jmenované symboly odpovídají obecné charakteristice Michalovic jako vinařské a ovocnářské vsi.

Stanislav Kasík