Kuželna

Rekonstrukce kuželny v roce 2008
Dodavatel: Jiří Daněček – JaR Digital

Náklady celkem: 692.520,- Kč

 

čerpáno 90% z dotace 10% z rozpočtu obce

 

 

 

Podmínky pronájmu kuželníku

CENA ZA PRONÁJEM:

místní občané: 80,- Kč + DPH (97,- Kč včetně DPH) za hodinu hry

ostatní: 120,- Kč + DPH (145,- Kč včetně DPH) za hodinu hry.

–        placené budou vždy minimálně 2 hodiny hry

–        nejméně 1/2 času stráveného v kuželně budou placené hodiny

Před započetím hry a po ukončení hry přebírá kuželník pověřený zaměstnanec.

 

Prosíme objednávat kuželník minimálně týden dopředu.

Objednání termínu u paní Markéty Csavojové na telefonu:

  +420 607 578 940

 

Přítomní budou seznámeny s obsluhou počítače. Provoz bude možný pouze s alespoň jednou odpovědnou osobou, která bude zodpovídat za dodržování pravidel a to především:

– Všichni hráči budou v přezůvkách a nebo v čisté sportovní obuvi s bílou podrážkou.
– V prostoru kuželny se nekouří.
– Nebude poškozováno prostředí kuželny.
– Zařízení bude vypínat pouze obsluha!!!
– Obsluha (odpovědná osoba) má právo kdykoliv pobyt návštěvníků ukončit.
– Zvlášť zdůrazněno před každou hrou, bude pokládání koule před plochou dráhy.
– Podnapilým osobám nebude umožněno hrát kuželky (poničení dráhy).

Provozní doba :
Shodná s otevírací dobou hostince
Po – Čt – 17.00 – 21.00
        Pá – 17.00 – 23.00
        So – 16.00 – 23.00
        Ne – 16.00 – 20.00