Potřebuji si vyřídit

 

 

 

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích – manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu.

 

Město Litoměřice

Návody na řešení vašich životních situací více…

Úřad práce

Úřední hodiny, veškeré informace a kontakty pro Úřad práce Litoměřice více…

ČSSZ Litoměřice

Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby více… 

Finanční úřad

Předměstí Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady  více…

Katastrální úřad Litoměřice

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště. Projednáváme porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona. Schvalujeme změny hranic katastrálních území. více…

Stavební úřad Litoměřice

Je v České republice jedna z kompetencí některých úřadů, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů více…

CHKO České středohoří Litoměřice

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří více… 

Policie Litoměřice

Odkaz na různé resorty Policie v okrese Litoměřice více…

Hasiči Litoměřice
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií  více…

Městská nemocnice Litoměřice

Městská nemocnice se řadí k významným zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji více…
Státní správa
formuláře ke stažení více… 

Centrum sociální pomoci Litoměřice

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. více… 

 
 

 

Hledejte na potřebném ministerstvu:

 

Ministerstvo vnitra ČR
je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci. více…
Ministerstvo financí ČR
je orgánem státní správy pro státní rozpočet České Republiky více…
Ministerstvo obrany ČR
Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. více…

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. více…
Ministerstvo dopravy ČR
je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy více…
Ministerstvo kultury ČR
Informace o filmu a státních fondech, církvích, audiovizuální politice, hudbě, umění a památkách více… 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPSV, ministerstvo, práce, sociální, podpora, SSP, důchod, důchody, rodina, zabezpečení, péče, ochrana, děti, dětí, právo, více…
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy. více… 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
je ústředním orgánem státní správy v justiční oblasti více…
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu více…
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější ekonomické vztahy.. více…