Kanalizace a stočné

Cena stočného pro rok 2024 je ve výši 56,97 Kč bez DPH (63,80 Kč včetně DPH)