Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou Obecní úřadu, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice. „Elektronická úřední deska“, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce. Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. archívu. Zveřejněné dokumenty týkající se Rozpočtu obce, Rozpočtových opatření, Střednědobého výhledu rozpočtu obce a Závěrečného účtu obce je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. možno shlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě v kanceláři zastupitelstva obce. ________________________________

Obecní úřad Michalovice

rozpočet obce, celý přehled, obecně závazné vyhlášky, ostatní, mikroregion, zasedání zastupitelstva
Zveřejněno od Název Dokumentu Zveřejněno do Dokument č.1 Dokument č.2 Dokument č.3
24.6.2022 Michalovice – závěrečný účet za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
24.6.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 a upravený rozpočet obce po rozpočtovém opatření 31.3.2023 Stáhnout Stáhnout
09.6.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025 31.12.2025 Stáhnout
19.5.2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem Stáhnout Stáhnout
26.4.2022 Dodatek č. 1 ke SOD (ČOV) 30.9.2022 Stáhnout
24.4.2022 Usnesení o stanovení počtu zastupitelů pro období 2022 – 2026 24.9.2022 Stáhnout
23.3.2022 OZV o poplatku ze odkládání komunálního odpadu Stáhnout
06.1.2022 Schválený rozpočet obce na rok 2022 31.3.2023 Stáhnout
21.12.2021 Mikroregion PB- Schválený rozpočet na rok 2022 31.3.2023 Stáhnout
29.11.2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 Stáhnout
29.11.2021 Záměr pronájmu obecní prodejny 31.12.2022 Stáhnout
26.11.2021 Obecně závazná vyhláška 1/2021 – obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout
26.11.2021 OZV – ukládání odpadů Stáhnout
22.11.2021 Mikroregion PB- Návrh rozpočtu na rok 2022
20.9.2021 Záměr pronájmu obecního hostince Stáhnout
17.5.2021 Mikroregion PB – návrh závěrečného účtu 2020 Stáhnout
15.3.2021 Územní plán Stáhnout Stáhnout
25.2.2021 Výroční zpráva zákon č. 106/1999 28.2.2023 Stáhnout
30.7.2020 Opatření obecné povahy 31.12.2022 Stáhnout
23.7.2020 Veřejná vyhláška – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje Stáhnout
23.7.2020 Mimořádné opatření Stáhnout
09.6.2020 Dokumentace k územnímu plánu Stáhnout Stáhnout
21.5.2020 Obecně závazná vyhláška Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – návrh závěrečného účtu Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – FIN 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – výkaz zisků a ztráty 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – rozvaha 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – příloha 2019 Stáhnout
09.4.2020 Veřejná vyhláška 11.5.2020 Stáhnout
22.3.2019 Rozpočet obce na rok 2019 31.3.2020 Stáhnout
22.10.2018 Mikroregion Porta Bohemica – schválený střednědobý výhled 2020-2023 31.12.2023 Stáhnout
12.7.2018 Rozpočtový výhled do r. 2023 30.6.2023 Stáhnout
03.6.2018 Obec Michalovice – návrh střednědového výhledu rozpočtu 2020- 2023 30.6.2023 Stáhnout
07.4.2014 Výzva ÚZSVM 31.12.2023 Stáhnout Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf). Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome a Firefox se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.