Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou Obecní úřadu, Michalovice 44, 412 01 Litoměřice. „Elektronická úřední deska“, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce. Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. archívu. Zveřejněné dokumenty týkající se Rozpočtu obce, Rozpočtových opatření, Střednědobého výhledu rozpočtu obce a Závěrečného účtu obce je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. možno shlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě v kanceláři zastupitelstva obce. ________________________________

Obecní úřad Michalovice

rozpočet obce, mikroregion, celý přehled, obecně závazné vyhlášky, ostatní, zasedání zastupitelstva
Zveřejněno od Název Dokumentu Zveřejněno do Dokument č.1 Dokument č.2 Dokument č.3
24.9.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022 31.10.2022 Stáhnout
08.9.2022 Michalovice – rozpočtové opatření č. 2/2022; upravený rozpočet 01.4.2023 Stáhnout Stáhnout
08.9.2022 MPB – rozpočtové opatření č. 1/2022 01.4.2023 Stáhnout
24.6.2022 Michalovice – závěrečný účet za rok 2021 30.6.2023 Stáhnout
24.6.2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 a upravený rozpočet obce po rozpočtovém opatření 31.3.2023 Stáhnout Stáhnout
17.6.2022 MPB – schválený závěrečný účet za rok 2021 01.7.2023 Stáhnout
09.6.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025 31.12.2025 Stáhnout
19.5.2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem Stáhnout Stáhnout
23.3.2022 OZV o poplatku ze odkládání komunálního odpadu Stáhnout
06.1.2022 Schválený rozpočet obce na rok 2022 31.3.2023 Stáhnout
21.12.2021 Mikroregion PB- Schválený rozpočet na rok 2022 31.3.2023 Stáhnout
29.11.2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 Stáhnout
29.11.2021 Záměr pronájmu obecní prodejny 31.12.2022 Stáhnout
26.11.2021 Obecně závazná vyhláška 1/2021 – obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout
26.11.2021 OZV – ukládání odpadů Stáhnout
22.11.2021 Mikroregion PB- Návrh rozpočtu na rok 2022
20.9.2021 Záměr pronájmu obecního hostince Stáhnout
17.5.2021 Mikroregion PB – návrh závěrečného účtu 2020 Stáhnout
15.3.2021 Územní plán Stáhnout Stáhnout
25.2.2021 Výroční zpráva zákon č. 106/1999 28.2.2023 Stáhnout
30.7.2020 Opatření obecné povahy 31.12.2022 Stáhnout
23.7.2020 Veřejná vyhláška – 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje Stáhnout
23.7.2020 Mimořádné opatření Stáhnout
09.6.2020 Dokumentace k územnímu plánu Stáhnout Stáhnout
21.5.2020 Obecně závazná vyhláška Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – návrh závěrečného účtu Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – FIN 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – výkaz zisků a ztráty 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – rozvaha 2019 Stáhnout
18.5.2020 Mikroregion PB – příloha 2019 Stáhnout
09.4.2020 Veřejná vyhláška 11.5.2020 Stáhnout
22.3.2019 Rozpočet obce na rok 2019 31.3.2020 Stáhnout
22.10.2018 Mikroregion Porta Bohemica – schválený střednědobý výhled 2020-2023 31.12.2023 Stáhnout
12.7.2018 Rozpočtový výhled do r. 2023 30.6.2023 Stáhnout
03.6.2018 Obec Michalovice – návrh střednědového výhledu rozpočtu 2020- 2023 30.6.2023 Stáhnout
07.4.2014 Výzva ÚZSVM 31.12.2023 Stáhnout Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány ve formátu (*.pdf). Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome a Firefox se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.