Cena stočného v obci Michalovice na rok 2022

Vážení občané, oznamuji Vám, že z důvodu zákonné povinnosti vytvářet fond na opravu obecní čistírny odpadních vod, zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2021 schválilo cenu stočného na rok 2022 ve výši 35,-Kč + DPH = 38,50 Kč/m3 .

 Hana Krejčová, starostka