Zasedání zastupitelstva obce Michalovice

 
Zasedání zastupitelstva obce Michalovice se bude konat ve středu 04. 12. 2019 v 17:00 hodin na kuželníku.

Navržený program:

  • Zahájení- schválení navrženého programu zasedání
  • Schválení rozpočtu na rok 2019
  • Poskytovatel internetu v obci
  • Diskuse
  • Závěr