Čipování psů

Vážení občané, novela veterinárního zákona, kterou Senát schválil 16.Srpna 2017, přinesla povinnost čipování psů v České republice od roku 2020. Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1.1.2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní veterinární správa (SVS). Kontroly budou prováděné jak náhodně (na základě obdrženého podnětu), tak plánovaně.

Obecní úřad jednal s MVDr. Matzkeovou, která je ochotna přijet do Michalovic a psy zde očipovat.

Máte-li zájem, přijďte se zapsat do seznamu na OÚ nejpozději do konce října 2019 v úřední hodiny PONDĚLÍ – 17:00 až 18:00 a ČTVRTEK – 17:00 až 19:00.

Poté budete vyrozuměni, kdy čipování proběhne.

Ing. Hana Krejčová, starostka