Kominíci

Nařízení vlády č.91/2010

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Obec Michalovice

Dne 1.10.2019 bude od 8,30 hod bude povedena kontrola, čištění spalinové cesty a písemná zpráva.

Nutno zajistit přístup ke spotřebiči paliv / do bytu / a ke komínu. V případě Vašeho zájmu se nahlaste na obecním úřadě v úřední hodiny(pondělí, čtvrtek), případně vhoďte do schránky OÚ.