Vstup do roku 2022 Novoročním výstupem na Radobýl

Nový rok přináší opět své poselství,
přejme si navzájem lásku a přátelství.
Ať štěstí a zdraví provází náš každý krok,
přeji vám úspěšný celý příští rok!