Mikulášská nadílka a rozsvěcení Vánočního stromu

Dne 7. prosince se bude konat mikulášská nadílka a rozsvěcení Vánočního stromu. Tímto žádáme občany, jejichž děti zde nemají trvalé bydliště a chtějí mít stejný mikulášský balíček jako děti s trvalým bydlištěm, aby do 21.11.2019 přišli na OÚ si tento balíček objednat. Pokud o tento balíček nemáte zájem a zúčastníte se mikulášské nadílky s vašimi dětmi s vlastním balíčkem, prosíme nahlaste tuto skutečnost také na OÚ a nebo paní Editě Hagarové. Vlastní balíček musí být označen celým jménem a příjmením.