Svoz velkoobjemové složky komunálního odpadu a změna svozu komunálního odpadu

Dne 01.10.2020 je první týdenní svoz komunálního odpadu. Tímto dnem bude komunální odpad svážen každé úterý (1x týdně).

Podrobný rozpis termínů svozu naleznete na našich webových stránkách v záložce OSTATNÍ INFORMACE -> SBĚR A SVOZ ODPADŮ  a nebo klikněte ZDE 

Dne 26. Října OD 8:00 bude svoz velkoobjemové složky komunálního odpadu

Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. starý nábytek (mimo velkých dřevěných kusů – masiv), koberce, linolea, matrace, sanitární keramika, staré hadry, vysklené okenní rámy, atp.
Do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady, pneumatiky, pračky, sporáky, bojlery, stavební suť, železný šrot, zasklená okna.  

Sběrná místa mobilního sběru objemných složek komunálního odpadu: odložte před svým domem tak, aby tím nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích. V nepřístupných místech je nutno odpady odložit ke komunikaci. Svoz proběhne z míst, odkud se sváží komunální odpad. Posádka svozového vozidla zde osobně přijímá k odvozu objemové složky komunálního odpadu.