Upozorňujeme na zvýšený průjezd stavební techniky přes naši obec

VĚC: Oznámení o zahájení stavebních prací stavby: ,,VDJ Michalovice – AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče,,

Tímto Vám oznamujeme zahájení stavebních prací na stavbě: ,,VDJ Michalovice – AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče,,

Termín zahájení stavebních prací: 03.06.2019
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 30.04.2020

Upozorňujeme na zvýšený průjezd stavební techniky přes naši obec.

Zhotovitel stavby: Vodohospodářská stavební spol. s.r.o.
                             Černovická 4264, 430 03 Chomutov, IČ: 44567022
                             Kontaktní osoba – stavbyvedoucí: Daniel Tichý tel. 777 760 309

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.