Upozornění od policie ČR

Chtěli bychom upozornit především starší občany žijící v rodinných domcích na nekalé praktiky falešných řemeslníků, které se opět objevily v našem okrese. Jedná se o skupinku mužů. Která ve většině případů pohybuje v dodávkovém vozidle a nabízí opravy okapů, střechy apod. Jejich nabídka je vždy velmi lákavá, neboť cena za práci je velmi nízká. Po skončení prací, které jsou vetšinou během necelého dne hotové, se počáteční smluvená částka změní na několikanásobně vyšší sumu, kterou se jim ve většině případů podaří od poškozených získat. Obdobné případy na Litoměřicku evidujeme z roku 2017, kdy se jednalo  o několik desítek případů podvodného jednaní páchaného především na seniorech. V případě, že se s výše uvedeným jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat přímo litoměřické kriminalisty na tel. 974 436 320 nebo 974 436 321, popř. volejte linku 158.