naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
občan - úřad
naše obec
ostatní informace
ochrana osobních údajů
krizové kontakty
fotogalerie
sportovní zařízení
napište nám
autor stránek

profil zadavatele

Czech POINT

datové schránky

historické snímky

historické snímky
 

historie obce


Obec Michalovice je v historických pramenech poprvé připomínána v roce 1720 na Müllerově mapě Čech.  Poměrně pozdní zmínka však nijak nesvědčí o stáří vsi.Zachované čtvercové okénko gotického typu v budově bývalého hostince je důkazem o existenci vsi přinejmenším v polovině druhého tisíciletí našeho letopočtu. Kotlina mezi Radobýlem a Plešivcem, kde jsou i Michalovice, byla kontinuálně osídlena a kultivována již od eneolitu. Kotlina také patřila k zázemí velkého hradiště z mladší doby bronzové, zaujímající polohu na tzv. Tříkřížovém vrchu u Velkých Žernosek a zvaného „Hrádek“.Michalovice jsou vlastivědnou literaturou charakterizovány jako horská vinařská a ovocnářská ves. Skládá se z vlastní osady, z Horních Michalovic a Třídomí. Vinice jsou zde dodnes.K rozšířenému druhu pěstovaného ovoce patří meruňky. 

V roce 1720, kdy se Michalovice poprvé připomínají, náležela ves k děčínskému panství hrabat, později knížat z Thun-Hohensteinu. Thunové koupili děčínské panství v roce 1628 od saského rodu rytířů z Bünau.V minulosti byl znám název obce v německém jazyce – Michelsberg. Nepochybně byl souběžně užíván i český název Michalovice. Etimologický výklad významu názvu obce hovoří o dvou možných výkladech. Michalovice jako ves lidí Michalových a Michelsberg jako Michalova hora. Dle křesťanské hagiografie je sv. Michael archandělem. Je chápán jako vůdce nebeského vojska, ochránce proti mocnostem zla. Zobrazován je většinou jako okřídlený rytíř ( anděl ) ve zbroji s kopím nebo mečem a štítem, přemáhající ďábla v podobě draka. Někdy je meč plamenný.Thun-Hohensteinové původem z Tyrolska používali, v době kdy se usadili v Čechách, znaku ve složitém čtvrceném štítě se středním štítkem. Jejich původním rodovým znakem, z kterého jsou odvozeny i thunovské rodové barvy modrá a zelená, byl modrý štít se zlatým kosmým břevnem.

Stanislav Kasík
 

úřední e-deska

profil zadavatele

symboly obce

nové fotografie

Rozsvěcení stromečku a Mikulášská 2016

Dětský den 2015

Masopust 2015

O Držgrešlovi
a Drždukátovi Divadlo HELEMELE

Michalovice hrají
pro DSP Skalice

Přípravy na masopust

Mikulášská 2013

Představení Žáků

Dětský den Pirátská výprava

Stavění máje 2013

Čarodějnice 2012

Masopustní průvod

Rozsvícení stromečku 2011

Mikulášská 2011

Dětský den

Mikulášská besídka

Kroužek šikovné ruce
Kroužek pro děti
Pokácení vrby

Rekonstrukce kuželny

Vystoupení ZUŠ Žalhostice