naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
občan - úřad
naše obec
ostatní informace
ochrana osobních údajů
krizové kontakty
fotogalerie
sportovní zařízení
napište nám
autor stránek

profil zadavatele

Czech POINT

datové schránky

historické snímky

historické snímky
 

výklad erbu


Výklad našeho Erbu
Znak obce Michalovice má podobu modrého štítu se zlatým kosmým břevnem, ve kterém kosmo červený plamenný meč. Břevno provází nahoře zlatý, šikmo ležící vinný list a dole stříbrný pětilistý květ se zlatými pylovými tyčinkami a z dvěma zelenými listy. Základní členění štítu je inspirováno rodovým znakem Thun-Hohensteinů, kterým je modrý štít se zlatým kosmým břevnem. Tím je poukazováno na jediné historicky doložitelné majitele obce.Plamenný meč je atributem sv. Michaela a do jisté míry je mluvícím znamením se vztahem k názvu obce. Červené zbarvení má oporu ve skutečnosti, že sv. Michael je někdy zobrazován s mečem, který hoří. Vinný list nad břevnem symbolizuje vinařské tradice. Květ pod břevnem má obecnou charakteristiku květů růžovitých, jaké mají ovocné stromy. Tím je ukázáno k další tradici – ovocnářství. Oba naposledy jmenované symboly odpovídají obecné charakteristice Michalovic jako vinařské a ovocnářské vsi.

Stanislav Kasík
 

úřední e-deska

profil zadavatele

symboly obce

nové fotografie

Rozsvěcení stromečku a Mikulášská 2016

Dětský den 2015

Masopust 2015

O Držgrešlovi
a Drždukátovi Divadlo HELEMELE

Michalovice hrají
pro DSP Skalice

Přípravy na masopust

Mikulášská 2013

Představení Žáků

Dětský den Pirátská výprava

Stavění máje 2013

Čarodějnice 2012

Masopustní průvod

Rozsvícení stromečku 2011

Mikulášská 2011

Dětský den

Mikulášská besídka

Kroužek šikovné ruce
Kroužek pro děti
Pokácení vrby

Rekonstrukce kuželny

Vystoupení ZUŠ Žalhostice