naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
občan - úřad
naše obec
ostatní informace
ochrana osobních údajů
krizové kontakty
fotogalerie
sportovní zařízení
napište nám
autor stránek

profil zadavatele

Czech POINT

datové schránky

historické snímky

historické snímky
 

dětské hřiště


Dodavatel: Linhart spol. s.r.o.

Dětské hřiště - dokončeno 10/2008
Náklady dětské hřiště: 396.392,- Kč 
víceúčelové hřiště: 1.129.199,- Kč
Náklady celkem: 1.525.591,- Kč čerpáno 90% z dotace
10% z rozpočtu obce  

Vážení návštěvníci, 

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí.
Pro příjemný ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 
Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.
Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!
Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba:
V období květen až září: 8.00 - 20.00 hodin
V období říjen až duben: 9.00 - 19.00 hodin

Na hřišti platí zákaz:
-Poškozování a znečisťování prostor, zařízení a vybavení
(v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
-Volného pobíhání domácích zvířat
-Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
-Vjezdu motorových vozidel
-Stanování a rozdělávání ohňů
-Pořádání propagačních či reklamních akcí

Návštěvník je povinen:
-Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
-Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
-Dodržovat čistotu

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sbírky o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.
Prosím o vložení foto dětského hřiště
 

úřední e-deska

profil zadavatele

symboly obce

nové fotografie

Rozsvěcení stromečku a Mikulášská 2016

Dětský den 2015

Masopust 2015

O Držgrešlovi
a Drždukátovi Divadlo HELEMELE

Michalovice hrají
pro DSP Skalice

Přípravy na masopust

Mikulášská 2013

Představení Žáků

Dětský den Pirátská výprava

Stavění máje 2013

Čarodějnice 2012

Masopustní průvod

Rozsvícení stromečku 2011

Mikulášská 2011

Dětský den

Mikulášská besídka

Kroužek šikovné ruce
Kroužek pro děti
Pokácení vrby

Rekonstrukce kuželny

Vystoupení ZUŠ Žalhostice